Cezayirli Hasan Paşa Köşkü Turu gerçekleştirildi.

Cezayirli Hasan Paşa Köşkü Turu gerçekleştirildi.

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA KONAĞI

Cezayirli lâkabıyla ünlenen Gazi Hasan Paşa, hayatı mâceralarla dolu bir denizcimizdir. 18. yüzyılın ikinci yarısında kaptan-ı deryâlık ve sadrazamlık (M.1789-1790) da dâhil olmak üzere birçok görevde bulunmuş, gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle “gâzi” ünvanına lâyık görülmüştür. (1) Gözü pek, dürüst bir kişilik olarak tarihe geçen Hasan Paşa , geride birçok hayır eseri bırakmıştır. (Ölüm Tarihi.1790).(2)

Bu vakfiyelerden biri olan ve Troas Kültür rotası üzerinde bulunan ve 18–19. yüzyıllarının Osmanlı Ayanları ve eşrafının çiftlik ya da kır evlerinin tipik özelliklerini yansıtan bu kompleks yapı grubu; İlimiz, Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınında, Yerkesiği denilen yerde bulunmaktadır. Yapı hakkında Batılı seyyahların verdiği sınırlı bilgilerin yanında, günümüz bilim adamlarının yaptığı birkaç araştırma ve yayın bulunmaktadır. Yapı hakkında ilk bilgilere 1776 yılında bölgeyi gezen Le Comte de Choiseul-Gouffier’nin seyahatnamesinde rastlanmaktadır.

Vakfiye kayıtlarıyla Batılı seyyahların verdiği bilgi ve #gravür’lere göre; Yerkesiği’nde, #CezayirliHasanPaşa’nın çiftliği vardı. Burası Üvecik’ten bugünkü Yeniköy’e giden yolun sağında bir yamaca konumlanmaktaydı. Hasan Paşa, konum itibariyle Truva yakınında, Pınarbaşı Köyü, Üvecik, Yeniköy üçgeni içinde kalan Yerkesiği’nde, bir köşesinde konağıyla çiftlik ve müştemilâtını yaptırarak zaman zaman burada ikamet etmiştir. (2) Cezayirli Hasan Paşa’nın uygun güney rüzgârlarını beklemek için donanmayı Beşike Koyu’na demirlediğinde bu köşkte kaldığı bilinmektedir.

1. Şenay Özdemir,“Osmanlı Donanmasının Bir Seyir Defteri ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Denizciliğine İlişkin Bazı Gözlemler”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.24, Sayı:37, Ankara 2005, s.118.
2. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Hasan Paşa” , İslam Ansiklopedisi, C.5/1, Eskişehir 1997(2), s.319-323.
3. Cezayirli Gâzi Hasan Paşa’nın #Çanakkale Civarındaki Eserleri, Zekiye UYSAL
4. Manfred Korfmann, “Troy: #Topography and Navigation”, fig.12-13.

#ÇanakkaleBisikletPlatformu #RüzgârınDemirAtlıları #ÇABİP #Çanakkale #CezayirliHasanPaşaKöşkü #PazarTuru