10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Basın Açıklaması

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Basın Açıklaması

Herkes İçin Onur, Özgürlük, Adalet ve Bisiklet

#İnsanHaklarıİçinAyağaKalk

Yayınlanmasının üzerinden neredeyse yetmişbeş yıl geçen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. Bildiride belirtilen “herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin “en başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma; yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma; barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma; evlenme, mal ve mülk edinme; çalışma, işini seçme özgürlüğü; din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü haklarına” sahiptir.

Bildirgenin 3. maddesinde “Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır” denilmektedir. Tam da bu şiardan yola çıkarak 2020 yılında yüzü aşkın bisikletli sivil toplum örgütü ve topluluğu tarafından kurulmuş “Bisikletli Yaşam Platformu” trafikte artan bisikletli kayıplarına dur demek için kurulmuş sivil bir oluşumdur.
2023 yılı için ana teması “Herkes İçin Onur, Özgürlük ve Adalet” olarak belirlenen kampanya için biz bisikletli yaşamı savunan topluluklar olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde bir kez daha çağrımızı yineliyoruz.

Bisikletli ulaşım bir evrensel haktır. Bu hakkın tüm vatandaşlara fırsat eşitlikçi bir biçimde ulaştırılması devletin öncelikli görevlerindendir. Varlığı gereği bisikletli yaşamı savunan bizler bugün birkez daha yetkililerin sesimizi duymasını, bisikleti kent yaşamının her alanında yer bulacak bir ulaşım aracı olarak tanıyan strateji ve politikaların işletilmesini, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın tüm dünya gündeminde önemli yer tuttuğu günümüzde çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak bisikletin önceliklenmesini bekliyoruz.
Son dönemde sayıları gittikçe artan trafikte kaybettiğimiz bisikletli dostlarımızı saygıyla anarken, adaletli bir yaşam için 200 yılı aşkın özgürlüğün simgesi bisikletin yaş, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin erişebileceği ve yeterli kentsel altyapıların da kurulmasıyla yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmasını talep ediyoruz.

Bisikletli Yaşam Platformu

#İnsanHaklarıİçinAyağaKalk #ÇanakkaleBisikletPlatformu #RüzgârınDemirAtlıları #ÇABİP #Çanakkale