Tabaklardüzü Dağ Bisikleti Turu gerçekleştirildi.

Tabaklardüzü Dağ Bisikleti Turu gerçekleştirildi.

Tabaklardüzü Dağ Bisikleti Turu gerçekleştirildi.

Tur sorumlusu Kazim UZUN, fotoğrafçılarımız Berfin BULUT ve Mustafa Emre YAZICI’ya çok teşekkür ederiz.

Umurbey’in yerleştiği alanın geçmişi M.Ö. 6-5. yüzyıllara kadar indirilmekte ve bu civardaki Antik Perkote, Umurbey’in gerisinde tepenin üzerindeki Tabaklar Mahallesi’ne yerleştirilmektedir. Tabaklar Mahallesi’ndeki yüzey araştırmalarında karşılaşılan arkeoloijk bulgular, buradaki iskanın Bizans ve Osmanlı devirlerine kadar devam ettiğine dair ip uçları vermektedir. Roma döneminde Hellespontus bölgesi olarak adlandırılan ve boğazın Anadolu yakasını kapsayan Troas yöresi, Bizans döneminde önce Opsikion theması (M.S. 7.yy.ilk çeyreği) arkasından Abydos theması içinde kalmıştır. Dolayısıyla Perkote de sözü edilen themalar içindeki yerleşimlerden birisi olarak varlığını sürdürmüş olmalıdır. Umurbey’deki Hüdavendigar Camii’nin bir kiliseden dönüştürüldüğü dikkate alınacak olursa; Bizans devri yerleşiminin, Tabaklar mahallesinden şimdiki Umurbey’in merkezine doğru gelişmiş olduğu ileri sürülebilir.

Texier’ye göre; “…Homeros’un birçok defa sözünü ettiği Percote, Practius nehri üzerinde Parium’dan üçyüz stade mesafedeydi. Denize yakın bulunan şehir, zannedildiğine göre Roma imparatorluğunun son günlerine kadar kalmıştı.

Umurbey Belde’nin en eski mahallesi, bir zamanlar tabakhanelerin bulunduğu Tabaklar Mahallesidir. Sırasıyla Umurbey Mahallesi, Hüdavendigar Mahallesi ve bir zamanlar kadıların oturduğu Kadı Mahallesi gelmektedir.

Tabakhane, deri tabaklanan fabrikadır. Herhangi bir hayvana ait deri, tabakhaneye ham hâlde (yaş veya tuzlanmış olarak) gelir ve tabaklama işlemi sonrası fabrikadan çıkar. Deri tabaklamasında esas, derinin organik bir nesneden, kullanım ve imalata uygun mamül hâline çevrilmesidir.

Tabakhane debbağhaneden gelen bir kelimedir. Debbağ eski dilde deri işleyen kişiye verilen isimdi, bu işin yapıldığı yerede debbağhane denilirdi. Günümüze ise bu kelime tabakhane olarak gelmiştir.

Çanakkale’yi ÇABİP ile Keşfet! 

#ÇanakkaleBisikletPlatformu #BisikletinKentiÇanakkale #RüzgârınDemirAtlıları #ÇABİP #Çanakkale #PazarTuru #Tabaklardüzü