Özbek Köyü Turu

Özbek Köyü Turu

Özbek Köyü

Özbek Köyü’nün kuruluşunun Fatih döneminden önceye dayandığı ileri sürülmüştür. Pirî Reis’in haritasında yer almayan köy, Fransız asıllı coğrafyacı, haritacı ve mühendis Francois Joseph Maire’nin Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı (1787-1792) sırasında hazırlayıp 1788’de yayınladığı haritalarından olan ve çeşitli tarihlerde tek yaprak olarak basılan Hellespont (Çanakkale) haritasında (Eusbek-Özbek Köyü) yer almakta. Bu da diğer bir varsayım olan köyün, 93 Harbi diye bilinen 1878’deki Rus Harbi’nin ardından Varna’dan göç edenler için oluşturulduğu yolundaki görüşü sekteye uğratmaktadır. Bizim ailede kuşaktan kuşağa geçen bilgi; 1878 Rus Harbi sırasında Bulgaristan Varna ve Kırcaali’den göçenlerin bu toprakları, bu köyde yaşayan Çerkezlerden satın aldığı yönündedir.

Köyün girişinde küçük bir hamam, suyu halen akan bir çeşme ile bazı temel kalıntıları, köy mezarlığında sütun parçaları mevcut. Konak hamamları tipinde küçük bir bina olan hamamın malzeme ve teknik özelliklerinin 19. yüzyıla ait olduğu ileri sürülmüştür, köylüler arasında ise daha eskiye dayandığına yönelik bir inanç var. Çeşmenin arkasında Özbek Dede’ye ait bir mezarın bulunduğu söylene gelmekte, bugün kalıntılar yok olmuş ya da toprağın karanlığına gömülmüş durumda. Ayrıca bu alanda bir zamanlar Halil Bey Çiftliği varmış, geç dönem haritalarda yer alan bu çiftlik muhtemelen 1. Dünya savaşı esnasında terk edilmiş ya da yok olmuş. Eski köy mezarlığında H. 1335 (M. 1917) tarihli, Halil Paşa Çiftliği kiracısı Nazifzâde Mehmet Necati Bey’in annesi Fatıma Zehra Hanım’a ait bir mezar bulunuyor. 1930’lu yılların sonunda bir askeri birlik yerleşmiş köye, tüm köye yayılmış. Çanakkale boşaltıldığında halkın bir kısmı buraya gelmiş. 2. Dünya savaşı sonrası askeri birlik köyden çekilmiş, izleri hala hatıralarda yaşamaktadır.

Nasıl Gidilir?

Yol durumu içerikte mevcuttur.

Nereler Gezilebilir?

Arisbe Antik Kenti
Özbek ovası Çiğli Tepe mevkiinde ise Arisbe Antik Kenti’nin arkeolojik kalıntıların yer alıyor. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2011’de aldığı kararla bu bölge, birinci derece arkeolojik SİT alanı ilan edilmiş. Arisbe Antik Kenti’nin geçmişi M.Ö. 1. bin yılına dayanıyor. Antik kent, Büyük İskender’in M.Ö. 334’te Anadolu’ya geçer geçmez ordusunu konaklattığı yer olarak da biliniyor.

Ne yenir, ne içilir, alışveriş?

Köy içerisinde bulunan köy kahvesinde çayınızı, kahvenizi yudumlayabilir. Aynı zamanda köy halkıyla hoş sohbet edebilirsiniz.