Karainebeyli Köyü Turu

Karainebeyli Köyü Turu

Bir Türkmen köyü Gelibolu-Karesi, Kara İne Beyli ve dağın zirvesindeki kutsal Kara Nebi mezarı…

Türkmen törelerinde her yerleşim yerinin bölgesinde bulunan dağın zirve yerinde kutsal insanların mezarı vardır, Türkmenler yılın belli zamanlarında bu mezarları ziyaret ederler adak adarlar, kurbanlar keserler.

Karainebeyli köyü tarihi ile ilgili bilinenler; Karesi Beyliği’nin tarih sahnesinden çekilişi ve yerini henüz devlet olma aşamasında bulunan Osmanlı Beyliği’ne bırakışı, ileride güçlü bir devlet hâline gelecek olan Osmanlılar için askeri ve siyasi genişleme açısından önemli bir adım olmuştur. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, Rumeli’ye geçişim gerek hazırlık döneminde gerekse icraat sırasında Karasi ümerâsının yardım ve desteklerini gördü. Yeni fethedilen Rumeli topraklarını Türkleştirmek için Anadolu’dan getirilen Türk nüfusu arasında Karasi ilinden gelenler, Gelibolu yarımadasına yerleştirildiler.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karesi_Beyliği

Kara Nebi kutsal tepesinden Karainebeyli’nin güncel görünümü.

İnebey adı eski Türk isimlerinden biri olup İnebeyli genel olarak ona bağlı Türkmen oba veya aşiretini ifade eden bir isimlendirmedir. http://nedir.antoloji.com/kocaeli-karamursel-inebeyli-koyu/
Karainebey, Kara Nebi’ye bağlı bölgesel bir Türkmen yönetim merkezidir, Kara Nebi mezarının olduğu hakim tepe bir yönetim merkezidir, adından anlaşıldığı üzere peygamber özelliğinde bir bilge olan Türkmen Kara Nebi tarihi bilinmeyen bir dönemde bu bölgede yaşamıştır, buradaki var olan kültürel yapının Türkmen yaşam bölgesi olduğu kesin olmakla birlikte Türkmen hakimiyetinin buraya Osmanlı öncesi gelmiş olduğu bilinmektedir, Karesi köyü olan Karainebeyli köyü ve Gelibolu yarımadasının büyük bir bölümü Ece Bey tarafından yönetildiği bilinmektedir.

Nebi; Peygamber, Kara Nebi ; Kara Peygamber.. kabri..

Türkler ölüm haline “uçmağa varmak” derler, uçmağa varmak; yukarıya-tanrıya ulaşmaktır, bu sebepten kutsal kişilerin ve katılanların mezarları yükseklerde bölgeye hakim bir yerde gömülür.

Kara ine beyli köyünün isminin atası olan bu kutsal insanın mezarı köyün üstünde köye ve bölgeye hakim, sağındaki Saroz denizi ve solundaki Çanakkale boğazını görebilen bir yerde bulunmaktadır, ayrıca müritlerinin mezarları da ayni bölgede bulunmaktadır.. “Kara İne beyliği köy adının Kara Nebi Beyliği adından oluştuğunu, zamanla değişime uğradığını düşünüyoruz..”
Kutsal mezarlık bölgesi kayalık bir yerdir ve Selvi ağaçları bulunmaktadır..

Bölgede çektiğimiz bir dut ağacının bin yıl civarında olduğunu düşünmekteyiz. Kutsal yerlere dut ağacı dikilmesinin bir örneği Amasya Alpaslan köyünde Alpaslan’ın kabri yanında halen bulunmaktadır.

 

Karainebeyli köy mezarlığında bazı mezarlar “Bengü taş”lar sadece dikili taş halindedir bu taşlardan bazıları 3.5-4 metre boyundadır.

Bazı mezarlar Osmanlı dönemine aittir ve bu mezarlarda Arapça yazıtlar bulunmaktadır, bu dönemin mezar taşları sanatsal özelliktedir bu da Osmanlı döneminde zengin bir yaşamın göstergesidir.

Bir zamanların en önemli sanayisi değirmenlere vergi yükü koyulunca işletimden kaldırılmış ve harabe haline gelmiş değirmenler.

 

Taş dibekler ve tahıl dibeğinde Yunanca yazıt.

 

Karainebeyli köy kahvesi ve yazıtları.

Yeni düzenlenen Kara Nebi ve Ecebey mezarları ve yeni yazıtı.

Kaynak: Turkbilimi.com

Nasıl Gidilir?

Yol durumu içerikte mevcuttur.

Ne yenir, ne içilir, alışveriş?

Köy kahvesinde yenilecek, içilecek ürünler ve köyde market mevcuttur. 

Denize girilebilir mi?

Hayır