Geyikli Turu

Geyikli Turu

Geyikli

Geyikli Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı bir kasaba.

En önemli özelliği, eskiden Odunluk İskelesi’nden yapılmakta olan Bozcaada seferlerinin, buraya bağlı Yükyeri İskelesi’nden yapılıyor olmasıdır. Ayrıca sahil bölgesinde birçok yazlık site bulunmaktadır.

Nasıl Gidilir?

Yol durumu içerikte mevcuttur.

Nerede Kalınır?

Sahil kenarında bulunan kampinglerde ya da otellerde konaklayabilir. Dilerseniz kendi çadırınız ile de uygun yerlere kamp atabilirsiniz.

Nereler Gezilebilir?

Odunluk İskelesi

Odunluk İskelesi, Osmanlılardan yakın zamana kadar faal olarak kullanılmış bir iskeledir. Özellikle 19.yy’de Avrupa’da başlayan Sanayi Devriminden sonra artan hammadde ihtiyacını karşılamak için bu bölgeden birçok ürünün Avrupa’ya ihraç edildiği bilinmektedir. İskelenin yakınındaki eski taş yapıların bir kısmı ya buı dönemi görmüş ya bu dönemden kalan binaların elden geçirilmesiyle günümüze ulaşmıştır. 19.yy ‘de bu iskeleden meşe palamudundan elde edilen teksitl boyasında kullanılan pelit veya doğrudan meşe palamudu ihraç edilmekteydi. Bunun dışında da çeşitli madenler, gıda maddeleri de ihraç edilmekteydi. Buharlı gemilerin giderek yaygınlaşması ile İstanbul yönünde giden ve Çanakkale Boğazı’na giren veya çıkan gemilere de odun satışının yapıldığı liman, bu özelliği sebebiyle Odunluk İskelesi veya Odun İskelesi olarak anılmıştır.

Uzun yıllar boyunca Bozcaada’ya ulaşım da buradan sağlanmış daha sonra Yeni iskelenin yapılması ile burası turistik bir alan olarak kalmıştır.

Bozcaada üzerinden gün batımının izleyerek, temiz ve berrak denizi, geniş kumsalında keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Geyik Baba

Geyikli, Geyik Baba tarafından kurulduğu rivayet edilen eski bir Türk yerleşimidir. Kabri Bursa’da bulunan Geyik Baba, Orhan Gazi zamanında 1275-1350 yılları arasında yaşadığı düşünülen erenlerdendir. Bursa’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu simgeleyen büyük çınarı diktiği, Orhan Gazi zamanında birçok talebe yetiştirdiği ve fetihlere bizzat katılarak askere moral verdiği Aşıkpaşazadede’den Hoca Saadeddin’in Tacüt Tevarihine, Taş Köprülüzade’nin Şakayık-ı Numaniyesi’nden Kamus-ul A’lam’a kadar birçok Osmanlı kaynalarında ifade edilen bir zattır. Rivayete göre savaş zamnında yanına devasa bir Bozgeyik ve talebeleri ile savaşlara katılıp düşmana korku saldığı ifade edilmektedir. Bu olağanüstü halinden dolayı da kendisine Geyikli Baba denilmiştir. Bursa’nın fethine de bu dev geyikle geldiği rivayet edilmektedir.Geyikli ve civarının fethine boz geyiği ve talebeleri ile katıldığı rivayet edilen Geyikli Baba’nın bölgedeki Bizanslıların yenilmesinden sonra Geyikli’ye dergah kurduğu rivayet edilmektedir.
Geyikli’nin hemen çıkışında Kemallı Köyü’ne giden tali yolda makamı bulunmaktadır. Burada medfun bulunan kişinin Geyikli Baba dergahından olduğu tahmin edilmektedir.
Geyikli adı Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesinde ve 1530 tarihli Anadolu tahrir defterinde de görülmektedir. Dolayısıyla Geyikli’nin erken dönem Osmanlı yerleşimlerinden olduğu anlaşılmaktadır. 1530 tarihinde Ezine’ye bağlı bir belde olarak görünen Geyikli’de Osmanlı döneminden bir hamam ve bir kaç taş ev bulunmaktadır.

Vahid Mehmed Paşa ve Hasan Efendi Kabirleri

Geyikli Yukarı Cami haziresinde iki kabir vardır. Bunlardan birisi Eski Halep Valisi Vahid Mehmet Paşa’ya aittir, diğeri ise Hasan Efendi’nindir. Şahide taşı Mısır üslubu ile süslüdür, üçü de aynı anlamda süslemeli yazılar dikkatleri kendi üstüne çeker. Yazının anlamı ” Sabık Halep Valisi merhum mağfur cennet mekan Vahid Esseyyid Mehmed Paşa ruhu içün rızaen lillahil Fatiha” Hicri 1244- Miladi 1828/1829.

Vahid Mehmet Paşa, Kilis’te doğmuştur. Çocukken annesiyle birlikte İstanbul’a gelmiş, maliye bürokrasisine yükselmiştir. Osmanlı Devleti’nin çeşitli bölgelerinde vazife görmüştür. En sonunda Defter Eminliği makamına ulaşmış iken 1806’da Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart nezdinde murahhas tayin olmuştur. Yurda dönüşünde Defter Eminliği Reisülküptap Vekilliği, Tophane Nazırlığı ve tersane Eminliği gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra Verazet rütbesiyle Tekke, Hamid ve Hanya valiliklerinde bulunmuş ve Mora ayaklanması sırasında Sakız muhafızlığı yapmıştır.

Sakızz muhafızlığı sırasındaki birtakım olaylardan sorumlu tutularak azl ve sürgün edilmiştir. Sonradan gerçeklerin anlaşılmasıyla rütbesi iade edilerek Halep Valisi olarak atanmıştır. Bir süre sonra da Bosna Valiliğine tayin olmuştur. Bosnaya giderken yolda Geyikli’de vefat etmiştir. Vefat sebebi belli değildir. Geyikli İsklelesi o dönemlerde çok yoğun olarak Avrupa gidişlerinde kullanılan bir iskele olduğu için Halep’ten Bosna’ya giden valinin geçiş güzergahında yer almış olmalıdır.

Kendisi Peygamber Efendimiz (SAV)’in soyundan gelen bir seydi olan Vahid Mehmet Paşa valiliğinin yanında iyi bir yazardır. Fransa görevi ile ilgili yazdığı Sefaretnamesi meşhurdur. Eserin adı Seferetname-i Fransa’dır. Eserinde, bu dönemde seferde bulunan İmparator Napolyon ile buluşmak üzere Lehistan’a yaptığı seyahat, burada Napolyon ile görüşmesinden sonra Viyana üzerinden Paris’e gidişini ve Paris’te kalışını, Napolyon tarafından ikinci defa kabul edilişini ve nihayet barış müzakereleri için Paris Büyükelçisi Muhid Efendi’nin tayin edilmesinden sonra anavatana dönüşünü anlatır. Bu eser dışında üç esri daha vardır.

Ne yenir, ne içilir, alışveriş?

Kasaba içerisinde bulunan marketlerden alışverişinizi yapabilir, aynı zamanda restoranlarda karnınızı doyurabilirsiniz.

betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet