Logo Kullanımı

Çanakkale Bisiklet Platformu kurumsal logosunun kurum içi ve diğer kurum, kuruluş, kişilerce düzenlenen etkinliklerde kullanılması hususunda uygulamada sorun yaşanmaması adına bu bilgilendirme yapılması uygun görülmüştür. Aşağıda belirtilen hususlara azamî ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir.

 1. Çanakkale Bisiklet Platformu Logosu, kolaylaştırıcı ekip izni ile kullanılır.
 2. Logo, standartlara uygun olarak kullanılır. Logo üzerinde bu standartlara aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz.
 3. Logo, yalnızca belirtilen etkinlik kapsamında kullanılabilir. Başka bir etkinlikte kullanılamaz.
 4. Logo kullanım izni verilen etkinliğin iptal olması halinde, logo kullanım izni de başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
 5. Logo kullanım iznine konu olan etkinliğin başka bir kurum, kuruluş veya kişinin uhdesine geçmesi yahut söz konusu etkinliğin kapsamının veya paydaşlarının kısmen veya tamamen değişmesi halinde durum hakkında kolaylaştırıcı ekibe derhal bilgi verilmelidir. Kolaylaştırıcı ekip, gerektiğinde logo kullanım iznini yeniden değerlendirir.

Logonun kullanılacağı etkinlik hakkında şu bilgilerin verilmesi gerekmektedir:

 1. Logo kullanım izni için başvuruda bulunan kurum, kuruluş veya kişiler hakkında bilgi
 2. Logonun kullanılacağı etkinliğin adı, amacı, düzenleneceği tarih ve yer, etkinlik programı, varsa paydaşlar, ortaklar ve sponsorlar hakkında bilgi
 3. Etkinliğe ait yazılı ve görsel diğer materyaller

 

Çanakkale Bisiklet Platformu Trekking/Hiking(Yürüyüş) kurumsal logosunun kurum içi ve diğer kurum, kuruluş, kişilerce düzenlenen etkinliklerde kullanılması hususunda uygulamada sorun yaşanmaması adına bu bilgilendirme yapılması uygun görülmüştür. Aşağıda belirtilen hususlara azamî ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir.

 1. Çanakkale Bisiklet Platformu Trekking/Hiking(Yürüyüş) Logosu, kolaylaştırıcı ekip izni ile kullanılır.
 2. Logo, standartlara uygun olarak kullanılır. Logo üzerinde bu standartlara aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz.
 3. Logo, yalnızca belirtilen etkinlik kapsamında kullanılabilir. Başka bir etkinlikte kullanılamaz.
 4. Logo kullanım izni verilen etkinliğin iptal olması halinde, logo kullanım izni de başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
 5. Logo kullanım iznine konu olan etkinliğin başka bir kurum, kuruluş veya kişinin uhdesine geçmesi yahut söz konusu etkinliğin kapsamının veya paydaşlarının kısmen veya tamamen değişmesi halinde durum hakkında kolaylaştırıcı ekibe derhal bilgi verilmelidir. Kolaylaştırıcı ekip, gerektiğinde logo kullanım iznini yeniden değerlendirir.

Logonun kullanılacağı etkinlik hakkında şu bilgilerin verilmesi gerekmektedir:

 1. Logo kullanım izni için başvuruda bulunan kurum, kuruluş veya kişiler hakkında bilgi
 2. Logonun kullanılacağı etkinliğin adı, amacı, düzenleneceği tarih ve yer, etkinlik programı, varsa paydaşlar, ortaklar ve sponsorlar hakkında bilgi
 3. Etkinliğe ait yazılı ve görsel diğer materyaller
betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet