Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Doğrulama Çalıştayı

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Doğrulama Çalıştayı

Kaz Dağlarında Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Doğrulama Çalıştayı

Türkiye’nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi kapsamında Çevresel ve sosyo-ekonomik faydalar için Kazdağları Bölgesi’nde biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir orman yönetimini geliştirmek için;
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülmesi öngörülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) 7. dönemine ilişkin olarak 29-30 Eylül ve 01 Ekim 2021 tarihlerinde proje hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla FAO Yetkilileri ile OGM ve DKMPG’den merkez ve taşra proje teknik ekibin katılımı ile proje metni ve faaliyetleri doğrulama çalıştayına davet edilen Çanakkale Bisiklet Platformu adına gönüllümüz Kazım UZUN katılmıştır.
Proje Kapsamında biyoçeşitliliğin öncelikli sektörlerde yaygınlaştırılması yoluyla, sektörler arasında üretim alanlarında ve deniz sistemlerinde biyolojik çeşitliliğin yaygınlaştırılması sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) aracılığıyla ormana bağımlı insanların geçim kaynaklarının sürdürülmesi de dâhil olmak üzere ekosistem hizmetlerinin akışını yaygınlaştırmak veya iyileştirmek Orman Arazilerinin Restorasyonu (FLR) yoluyla ormana bağımlı insanların geçim kaynaklarının sürdürülmesi de dâhil olmak üzere ekosistem hizmetlerinin akışını sürdürmek veya iyileştirmek amaçlanmaktadır.

Çanakkale Bisiklet Platformunun yapısı ve amaçları anlatılarak gerçekleştirdiğimiz sunumda; bugüne kadar ormancılık faaliyetleriyle alakalı ortak farkındalık etkinliklerimiz vurgulanarak bu paralelde projeye özellikle özendirme, kazandırma ve sahiplenme açısından katkılarımız anlatılarak uygulama aşamasındaki işbirliğimizin neler olabileceği hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.
#ÇABİP #ÇanakkaleBisikletPlatformu #DoğayıSahipleniyoruz #Çanakkale #Kazdağları #FAO