İlkelerimiz

Çanakkale Bisiklet Platformu ücretsiz bir oluşumdur.

ÇABİP başta Çanakkale olmak üzere Türkiye’deki tüm bisikletçilere yönelik çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Tüm bisikletçilerin birbirleri arasında, bilgi, deneyim ve fikir alışverişlerini destekleyecek etkinlikleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Çanakkale Bisiklet Platformu siyaset üstü bir oluşumdur.

Platformumuz; birlikte çalışmalar yürüttüğümüz insanların potansiyel bir lider, bir seçmen olarak siyasi bir görüşü olmasını, gündemi takip etmesini destekler. Ancak platformumuz ile birlikte çalışmalar yürüten insanların siyaset konuşmanın ya da siyasi propagandanın ÇABİP çatısı altında yapılamayacağını, bunun için farklı platformları tercih etmeleri gerektiğini benimsemişlerdir.

 

Çanakkale Bisiklet Platformu eğlenmeyi ilke edinmiş bir topluluktur.

ÇABİP, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm çalışmalarda gönüllülerinin ve hedef kitlesi olan bisikleti aktif kullanan ve bisiklet kültürünü benimsemiş tüm insanların; kişisel, sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaç edinmişken, aynı anda dostluk ve aile olabilmenin önemini vurgular.

 

Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllü bir oluşumdur.

ÇABİP, başta Çanakkale olmak üzere sosyal ve bisiklet kültürünü ilgilendiren konularda sorumluluk bilincinde gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Bisiklet kültürünün benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması adına projeler, etkinlikler gerçekleştirir. Çanakkale’de ve Türkiye’de faaliyet gösteren gençlik dernekleri, bisiklet toplulukları ve spor kulüplerini gönüllü ve getiri beklemeden desteklediği bir platformdur.

 

Çanakkale Bisiklet Platformu bağımsız bir oluşumdur.

Platformumuz amaç ve hedefleri doğrultusunda, kendi ilke ve değerlerimize paralel olarak valilik, belediye, il müdürlükleri, gibi kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar geliştirir ve gerçekleştirir. Lakin bu ortaklıklar geliştirilen projelerin çalışma süreleri ile kısıtlı ve hedef odaklıdır. Bir kurum ya da kuruluşun etkisi altına girdiğimiz anlamına gelmemektedir. ÇABİP bağımsızlığını gönüllülerinden ve gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalardan alır.

 

Çanakkale Bisiklet Platformu farklılıklara saygılı bir oluşumdur.

ÇABİP, çalışmalarında ve faaliyetlerinde dil, kültür, din, ırk, siyasi görüş ve farklı geçmişlere sahip katılımcılara açık ve saygılı olmayı ilke edinmiştir.
Platformumuz, destek veren herkesten bu ilkeyi benimsemelerini istemektedir.